معرفی، تقویم و سرفصل های آموزشی

معرفی، تقویم و سرفصل های آموزشی

سخنی با دانشجویان و دانش آموختگان:
سلام؛
دوران دانشجویی زمانی طلائی و بهترین ایام برای یادگیری و آماده شدن برای ورود به بازار کار است. برای ورود موفق به بازار کار علاوه بر داشتن دانش تخصصی در رشته تحصیلی تان، به شایستگی ها و مهارت های نرم دیگری نیز نیاز دارید. مدرسه اشتغال و هدایت شغلی با همکاری اجرایی آکادمی اندازه با همین هدف ایجاد شده است تا به شما در این مسیر کمک کند.
 شما در این مدرسه با:

  • آینده مشاغل و شغل های مرتبط با رشته تحصیلی خود آشنا می شوید.
  • با ابزارهای معتبر و آزمون های استاندارد شغلی، علایق و استعدادهای شغلی خود را کشف خواهید کرد.
  • به شماورین حرفه ای شغلی مرتبط شده و برای طراحی مسیر شغلی خود مشاوره دریافت خواهید کرد.
  • از فرصت های استخدامی و کارآموزی شرکت ها و صنایع مطلع می شوید.
  • نحوه ساخت رزومه، شبکه سازی برای یافتن شغل مناسب و مهارت های لازم جهت ورود به بازار کار را فرا می گیرید.

تقویم مدرسه و سرفصل ها:

مدرسه اشتغال و هدایت شغلی در هر سال تحصیلی یکبار برگزار می شود و مخاطبین آن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه، سال آخری و دانش آموختگان هستند.

برنامه مدرسه در سال 1401:

سرفصل های آموزشی مدرسه:

 

برای ثبت نام کلیک کنید